Data publikacji w serwisie:

Wystartowała VIII edycja konkursu BESTStudentGRANT

W dniu 23 października rozpoczął się nabór wniosków do VIII edycji konkursu BESTStudentGRANT. Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy nie posiadają tytułu licencjata, inżyniera lub magistra.

W ramach konkursu laureaci otrzymają granty na realizację indywidualnych studenckich projektów badawczych. Do zdobycia w konkursie jest kwota do 5000 zł.

Za przyznaną kwotę grantobiorcy będą mieli możliwość sfinansowania udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i seminariach, pokrycie kosztów tłumaczenia lub korekty przygotowanego w języku obcym artykułu, zakupu literatury oraz oprogramowania. Przewidziano również honorarium dla grantobiorcy.

Aplikować można do 24 listopada br. w systemie wnioskowania ID-UB Proposals: https://idub.amu.edu.pl (zakładka: Konkursy - Konkurs 119 „BESTStudentGRANT” - VIII edycja).

Regulamin oraz szczegóły dotyczące wymagań formalnych, które należy dopełnić podczas aplikowania do konkursu, znajdują się pod następującymi linkami:

Harmonogram VIII edycji konkursu BESTStudentGRANT (konkurs ID-UB nr 119):

  • Terminy ogłoszenia naboru wniosków: 22 października 2023 r.
  • Termin składania wniosków: do 24 listopada 2023 r.
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 stycznia 2024 r.

W razie pytań dotyczących konkursu zapraszamy do kontaktu:

Strona FB: Best Student UAM

Konkurs BESTStudentGRANT organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”- konkurs ID-UB nr 119 na realizację zadania 39: „Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów”.

Logo ID-UB