Data publikacji w serwisie:

UAM – Szkoła orłów

Sześcioro studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu weźmie udział w projekcie Szkoła Orłów. 1 kwietnia, w Collegium Minus UAM, odbyło się spotkanie informacyjne uczestników projektu oraz tutorów z prorektor UAM, prof. Beatą Mikołajczyk. Szkoła orłów to projekt, którego celem jest wsparcie dla wybitnie uzdolnionych studentów I roku, laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, poprzez system tutoringu. Studenci uczestniczący w projekcie chcą badać m.in. propagandę medialną, historię kina afroamerykańskiego, literaturę duńską, sztukę awangardową, czy też dawne instrumenty, a także porównywać polskie i europejskie prawa konsumenta.

Studenci będą uczestniczyli w programie do końca studiów I stopnia, a w przypadku studiów jednolitych magisterskich, do końca 7. semestru. Podczas pierwszych trzech semestrów, każdy z nich będzie miał możliwość pracy z 3 nauczycielami akademickimi, z których każdy poprowadzi 30 godz. tutoringu. Po 3 semestrze student wybierze jednego z tutorów, aby kontynuować z nim pracę do końca studiów.

W trakcie trwania projektu uczestnicy będą musieli spełniać wymogi. Po pierwszym roku studiów ich postępy zostaną ocenione na podstawie średniej ocen. W kolejnym roku należy rozpocząć projekt badawczo-dydaktyczny pod opieką tutora, natomiast po III roku wymagane jest przygotowanie publikacji naukowej.  Studenci otrzymają stypendia oraz jednorazowe sfinansowanie kosztów, np. na pomoce dydaktyczne.

„Szkoła orłów” jest ministerialnym projektem pozakonkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497