Regulamin studiów

Regulamin studiów to obowiązkowa lektura dla każdego studenta UAM.

W regulaminie odnaleźć można wszystkie niezbędne informacje odnośnie przebiegu studiów (m.in. organizację roku akademickiego, zbór praw i obowiązków każdego studenta, wytyczne na temat zaliczeń i egzaminów, jak również pracy oraz egzaminu dyplomowego).