Studenci z niepełnosprawnościami

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako jeden z pierwszych w Polsce realizuje strategię Uniwersytetu Otwartego dla wszystkich, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami. Wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupy, oferujemy szereg pomocy, m.in.:

 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
 • Racjonalne dostosowania procesu kształcenia dopasowane do potrzeb i możliwości danej osoby;
 • wsparcie asystenta dydaktycznego, laboratoryjnego,
 • wsparcie tłumacza języka migowego;
 • wypożyczanie sprzętu wspomagającego słyszenie – systemów FM lub przenośnych pętli induktofonicznych;
 • miejsce w domach studenckich przystosowanych do potrzeb studentów z niepełnosprawnością (w tym pokoje z komunikatami świetlnymi dla studentów nie(do)słyszących w DS. Zbyszko i Jagienka);
 • działalność Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”;
 • lektoraty języka angielskiego dla studentów z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu w Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych;
 • zajęcia z praktycznej nauki języka polskiego dla studentów G/głuchych lub słabosłyszących;
 • lektoraty języka angielskiego dla studentów z trudnościami poznawczymi,
 • zajęcia logopedyczne;
 • wsparcie Psychologicznego konsultanta ds. trudności w procesie studiowania;
 • udział w obozach szkoleniowych i sportowych (w tym w Letniej Szkole Języka Angielskiego, Spotkaniu Adaptacyjnym dla Studentów I roku, czy Zimowym Seminarium Szkoleniowym);
 • wsparcie wydziałowego koordynatora ds. kontaktu z BWON i Poradnią Rozwoju i Wsparcia Psychicznego (lista koordynatorów | pdf 234 KB)

Zobacz tłumaczenie na Polski Język Migowy kluczowych informacji o UAM

Więcej informacji udzielają:

Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami
mgr Anna Rutz
e-mail: arutz@amu.edu.plbon@amu.edu.pl
tel.: 61 829 20 55

Młodsza specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami
mgr Agnieszka Janicka
e-mail: agnieszka.janicka@amu.edu.pl
tel.: 61 829 22 43

Młodsza specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami
lic. Dominika Hoft
e-mail: dominika.hoft@amu.edu.pl
tel.: 61 829 12 10

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Grunwaldzka 6 pok. 100B, 114
60-780 Poznań 
tel: 061 829 20 55
bon@amu.edu.pl

Dyżury: poniedziałek, wtorek, piątek 9:00 – 12:00
środa – dzień wewnętrzny

Koniecznie pobierz informator!