Data publikacji w serwisie:

Ciało jako zasób

Ośrodek Uniwersytecki „Pracownia Pytań Granicznych” zaprasza na konferencję naukową „Nauka w historycznych i współczesnych debatach publicznych: ideologie, lęki, ignorancja – (Nad)użycia ciała [ludzkiego] jako zasobu. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość,  Poznań, 14 listopada 2019 r., Coll. Minus, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Sala Lubrańskiego.

Od wieków ciało ludzkie ze względu na jego użyteczność traktowano jako zasób, m.in. pieniężny (np. w przypadku prostytucji czy trafficking), rzeczowy (np. podczas uzyskiwania organów do przeszczepów) czy informacyjny. Jako rezerwuaru energii i siły używano go w trakcie produkcji rolnej i przemysłowej, w trakcie konfliktów zbrojnych, w ramach wymiany handlowej itp. Od XVI/XVII w. w badaniach anatomicznych martwe ciało było zasobem pozwalającym na uzyskanie profitów poznawczych. W XX w. stało się rezerwuarem organów do transplantacji i nauki procedur chirurgicznych. Od starożytności wyzyskiwano je do produkcji leków (np. mumia, krew), w praktykach religijnych i magicznych. Sztuka współczesna w ramach wet art używa go jako materii artystycznej. Ruch quantified self sprawił, że stało się ono niewyczerpany źródłem danych, analizowanych przez zewnętrzne, anonimowe agendy. Jak przebiegały procesy ekonomizacji ciała i jakie niosły ze sobą konsekwencje – na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć w trakcie konferencji. W konferencji wezmą udział:

  • Prof. Leon Drobnik

„Współczesna medycyna medycyną ludzkiego ciała”.

  • Dr Katarzyna Pękacka - Falkowska

"Ciało ludzkie i nieludzkie jako zasób w badaniach anatomicznych".

  • Dr Beata Polak

"Zagrożone ciało. Lęki i ideologizacje w dyskursie antyatomowym w mediach społecznościowych".

  • Prof. Paweł Sawiński

„Ciało młodzieńcza jako obiekt pożądania w Grecji klasycznej. Kilka uwag na temat ‘pederastii’ greckiej”.

  • Prof. Liliana Wdowiak

„Wykorzystanie szczątków ludzkich i płynów ustrojowych w lecznictwie ludowym na dawnych ziemiach polskich w dobie zaborów”.

  • Prof. Wiktor Werner

"Czy żyjemy w epoce zaniku wartości duchowych? Obraz i znaczenie ciała w świetle badań repozytoriów internetowych."

  • Dr Michał Wróblewski „Cyfrowa aletheia, somatyzacja prawdy i policzalne ja”.

Program konferencji:

Program konferencji:

11.00-11.10 - prof. Tomasz Polak (UAM) – otwarcie konferencji

Sesja I

11.10-11.30 - prof.  Paweł Sawiński (UAM), Ciało młodzieńca jako obiekt pożądania w Grecji klasycznej. Kilka uwag na temat "pederastii" greckiej.

11.30-11.50 - dr Katarzyna Pękacka – Falkowska (UMP), Ciało ludzkie i nieludzkie jako zasób w badaniach anatomicznych.

11.50-12.10 - prof. Liliana Wdowiak (PAM),  Wykorzystanie szczątków ludzkich i płynów ustrojowych w lecznictwie ludowym na dawnych ziemiach polskich w dobie zaborów.

12.10-12.40 - Dyskusja

12.40-13.00 - Przerwa

Sesja II

13.00-13.20 - prof. Leon Drobnik (UMP), Współczesna medycyna medycyną ludzkiego ciała.

13.20-13.50 - prof. Wiktor Werner, mgr Adrian Trzoss (UAM), Czy żyjemy w epoce zaniku wartości duchowych? Obraz i znaczenie ciała w świetle badań repozytoriów internetowych.

13.50-14.10 - dr Beata Polak (UAM), Zagrożone ciało. Lęki i ideologizacje w dyskursie antyatomowym w mediach społecznościowych.

14.10-14.30 - dr Michał Wróblewski (UMK), Cyfrowa aletheia, somatyzacja prawdy i policzalne ja.

14.30-14.50 - Dyskusja

14.50-15.00 - Podsumowanie konferencji