Data wydarzenia:

Geografia społeczno-ekonomiczna, doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencję naukowo-dydaktyczną pt. "Geografia społeczno-ekonomiczna, doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia".

Konferencja online odbędzie się dnia 19 listopada 2020 r.

Głównym celem konferencji jest prezentacja i wymiana dotychczasowych doświadczeń uczelni, związanych z kształceniem w obszarze geografii społeczno-ekonomicznej na kierunku Geografia zgodnych z wymogami Polskich Ram Kwalifikacji, a w szczególności wypracowanie działań, mających na celu podniesienie jakości kształcenia studentów na tym kierunku studiów. Pozwoli to zidentyfikować dotychczasowe problemy, jak również pojawiające się szanse rozwojowe i wyzwania stojące przed edukacją w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej. Przedmiotem obrad będzie określenie miejsca i roli geografii społeczno-ekonomicznej w podnoszeniu jakości kształcenia geografów, a także dyskusja nad przyszłością geografii społeczno-ekonomicznej jako dyscypliny naukowej w procesie dydaktyki geografii.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

9:30 - 10:00 otwarcie konferencji

10:00- 11:30 sesja plenarna

11:30- 11:45 przerwa kawowa

11:45-12:30 dyskusja

12:30-14:00 sesja referatowa

14:00-14:15 przerwa kawowa

14:15:15:00 dyskusja i zakończenie konferencji

Konferencja jest bezpłatna. Rejestracja na konferencję trwa do 6 listopada 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

https://wgseigp.amu.edu.pl/konferencja-geo-spol-eko