Data publikacji w serwisie:

HOMO INFORMATICUS 7.0 Informatyka – człowiek – społeczeństwo

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zakład Filozofii Nauki i Techniki mają zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową

HOMO INFORMATICUS 7.0

Informatyka – człowiek – społeczeństwo

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w obradach zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problemami współczesnej informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem tych jej aspektów, które odwołują się bezpośrednio do zagadnień humanistycznych i społecznych.

Jednym z głównych celów siódmej edycji konferencji HOMO INFORMATICUS będzie ukazanie związków łączących informatykę z naukami humanistycznymi i społecznymi. Chcemy, aby nasza konferencja stała się miejscem naukowego dialogu oraz integracji różnych środowisk naukowych. Chcielibyśmy zatem zaprosić uczestników do interdyscyplinarnych (także filozoficznych) analiz społecznego wymiaru rewolucji informatycznej.

Organizatorzy konferencji

i koordynatorzy projektu HOMO INFORMATICUS

prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejewski (slaaw@amu.edu.pl)

dr Mariusz Szynkiewicz (mariusz.szynkiewicz@amu.edu.pl)

Termin konferencji: 23-24 października 2020 r.

Miejsce konferencji: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Termin nadsyłania zgłoszeń (temat oraz abstrakt1): 30 września 2020 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres sekretarza konferencji mgr Pawła Ciniewskiegopawel.ciniewski@amu.edu.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny2.

Zaproszenie


Zgłoszenie powinno zawierać: streszczenie wystąpienia w języku polskim (do 5000 znaków), tytuł w języku polskim i angielskim, afiliację autora oraz słowa kluczowe.

Koszty związane z dojazdem na konferencję oraz ewentualnym noclegiem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.