Data publikacji w serwisie:

Humanistyka w Przyrodzie - Przyroda w Humanistyce: Drzewostan słowiański

Drzewostan słowiański to druga z cyklu Międzynarodowych Konferencji Naukowych „Humanistyka w Przyrodzie – Przyroda w Humanistyce”, których celem jest interdyscyplinarne humanistyczne – diachroniczne i synchroniczne spojrzenie na przyrodę ożywioną, a w perspektywie również nieożywioną.

Tematyka cyklu pozwala na przedstawienie aspektów przyrodniczych w rozważaniach filologicznych, kulturoznawczych, folklorystycznych, historycznych i antropologicznych. W organizowanym cyklu spotkań humaniści wkraczają na teren badań tradycyjnie eksplorowany przez przyrodników, dlatego też organizatorzy zapraszają do współpracy biologów, geografów, geologów czy fizyków, którzy chcą zaakcentować humanistyczny pierwiastek swoich rozważań naukowych.

Refleksją humanistyczną w czasie drugiego spotkania objęte zostaną drzewa – rośliny, które nie tworzą osobnej jednostki taksonomicznej w systematyce przyrodniczej, jednak wyróżniają się w królestwie roślin swoją budową, wielkością i długowiecznością. Ludzie byli i są zafascynowani drzewami, dawniej uważali je za uosobienie bóstw, wierzyli w ich nadprzyrodzone moce, a lasy będące skupiskami drzew w większej liczbie budziły grozę, ale też dawały pożywienie, schronienie i opał, co wielokrotnie pozwalało przetrwać trudne okresy historyczne lub klimatyczne.

Dziś także drzewa i lasy są obecne w świadomości językowej i kulturowej ludzkości. Głównie to właśnie drzewom nadajemy miano pomników przyrody, ceniąc ich długowieczność i ważność dla danej społeczności. Drewno pozyskiwane z drzew stało się materiałem, który znacznie przyczynił się do rozwoju kultury, np. jako budulec, ale też jako główny składnik papieru z celulozy produkowanego na masową skalę od XIX wieku, co sprawiło, że przechowywanie, przekazywanie i przetwarzanie większych ilości informacji doprowadziło jak w czasach historycznych do ponownego skoku w rozwoju nauki, gospodarki a zwłaszcza kultury w XX wieku, czyniąc je bardziej dostępnymi dla przeciętnego mieszkańca ziemskiego globu.

Słowianie na przestrzeni wieków szczególnie blisko byli związani z przyrodą, więc obecność motywów powiązanych z drzewami i lasem w językach, literaturach i kulturach narodów słowiańskich jest silnie zaakcentowana.

Zaproszeni do udziału w obradach konferencyjnych są przedstawiciele różnych naukowych dyscyplin humanistycznych, ale także przyrodniczych, by zaprezentować zawarty w tytule drzewostan słowiański. Organizatorzy rozumieją ten tytuł w dwojaki sposób: jako termin wywodzący się z nauk leśnych, mówiący o wzajemnym oddziaływaniu na siebie drzew znajdujących się na pewnym obszarze (w rozumieniu metaforycznym: odziaływanie drzew na język, literaturę i kulturę narodów słowiańskich), ale także w drugim znaczeniu, które odnosi się do postrzegania drzew historycznie i współcześnie przez człowieka – twórcę.

W ramach konferencji proponujemy następujące kręgi tematyczne:

  • Drzewa jako motyw literacki w literaturach słowiańskich;
  • Drzewa-symbole w Słowiańszczyźnie;
  • Drzewa w sztuce narodów słowiańskich;
  • Drzewa w folklorze Słowian;
  • Drzewa w językach słowiańskich;
  • Drzewa w historii Słowiańszczyzny;
  • Rola drzew i drewna w rozwoju narodów słowiańskich;
  • Drzewa we współczesnej i historycznej świadomości społecznej Słowian;
  • Drzewo – Pomnik Przyrody w krajach słowiańskich.

Zgłoszenia konferencyjne przyjmowane są do 31 maja 2019 r. Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres: humanistyka.przyroda@gmail.com lub wypełniając formularz.

Wszelkie informacje i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej projektu „Humanistyka w Przyrodzie – Przyroda w Humanistyce”.