Data wydarzenia:

III Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna

Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Hydrologicznej pt. „Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody” z okazji Światowego Dnia Wody, który w 2019 roku odbywa się pod hasłem „Leaving No One Behind (Human Rights and Refugees)”.

Konferencja odbędzie się dnia 21.03.2019 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Adresowana jest przede wszystkim do doktorantów i studentów Nauk o Ziemi i służyć ma wymianie doświadczeń oraz integracji środowiska młodych hydrologów.

W ramach konferencji przewidziane są wykłady plenarne, sesja referatowa oraz sesja posterowa. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej.