Data publikacji w serwisie:

"Jan W. Góra OP: osoba i dzieło"

Instytut Lingwistyki Stosowanej zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „Jan W. Góra OP: osoba i dzieło”, która odbędzie się 27 – 28 września 2019 w Collegium Novum UAM, Al. Niepodległości 4, sala C1. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa w holu Collegium Novum oraz koncert. Koncert odbędzie się w kościele oo. Dominikanów 27.09.2019 po mszy św. o godzinie 19.00.

W Poznaniu ojca Jana Górę, wieloletniego duszpasterza akademickiego, znali chyba wszyscy. Jeżeli nie osobiście, to poprzez media, opowieści innych. Jedni go kochali, inni byli bardziej sceptyczni. Jednych porywał do wielkich działań, innych irytował. Raczej nie pozostawiał ludzi obojętnymi. Od jego śmierci minęły prawie cztery lata. To dla starszych krótki moment, a dla młodych cała epoka. W dorosłość wchodzi pokolenie, które nie miało już okazji poznać twórcy i animatora Lednicy, Jamnej i Hermanic. „To nie nasza wina, żeśmy ojca Jana nie znali”, mówią czasami młodzi, przygotowujący kolejne Spotkania Lednickie.

Organizowana przez ILS UAM interdyscyplinarna konferencja naukowa „Jan W. Góra OP: osoba i dzieło”, która odbędzie się 27 – 28 września 2019 w Collegium Novum UAM ma na celu dać poznać ojca Jana Górę i jego dzieło tym, którzy go nie znali, oraz pozwolić go lepiej poznać tym, którzy go znali lub którym się wydawało, że go znali. Jakie były jego motywy życia i nadziei? Co w jego spuściźnie warto ocalić od zapomnienia? Co było wartością uniwersalną, do której warto się odwoływać? Jak kształtowało się jego dzieło w wymiarze edukacyjnym, duszpasterskim, artystycznym, społecznym? To pytania, na które odpowiedzi będą szukać specjaliści z różnych dziedzin. Konferencja stanowi ponadto twórcze podjęcie wciąż na nowo powtarzanego przez Jana Górę apelu o używanie rozumu. W Tropach lednickich pisał: „Najpierw poznanie, a później czyn. Najpierw poznanie, a później miłość. (…) Chodzi o przywrócenie w całym naszym życiu i w całej naszej kulturze należnego miejsca rozumowi i obyczajowi. Nawrót do prymatu logosu to jedno z naczelnych zadań chrześcijaństwa i ludzkości w chwili obecnej.” (s. 87-88).

Zapraszamy zatem do spotkania i wspólnej refleksji.

Zobacz program i plakat konferencji.