Data publikacji w serwisie:

Japan – Film – Theatre – Media Art – East and West: Contemporary Interconnections

Międzynarodowa konferencja Japan – Film – Theatre – Media Art – East and West: Contemporary Interconnections, która odbywa się na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w dniach 10–11 października 2019, zorganizowana została przez Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych oraz Instytut Teatru i Sztuki Mediów we współpracy z Fundacją Pomosty (Bridges Foundation) w stulecie ustanowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Japonią.

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem przez prorektora, prof. dr. hab. Ryszarda Naskręckiego. Konferencja stanowi część festiwalu Inlandimensions (Gdańsk – Poznań – Wrocław, 4–13 października 2019).

Organizatorzy zapraszają wykładowczynie i wykładowców, doktorantki i doktorantów oraz studentki i studentów do wysłuchania referatów i wzięcia udziału w dyskusjach, a także do czynnego uczestnictwa w wydarzeniach towarzyszących, czyli:

  • 10 października w warsztacie Aikido in Actor Training prowadzonym przez Przemysława Błaszczaka
  • 11 października w prezentacjach filmowych i spotkaniu z reżyserem Shiota Akihiko w Kinie Muza.

Zobacz program (w języku angielskim/ english version)