Data wydarzenia:

Konferencja - człowiek i kamień

W dniu 15.03.2019 roku o godz. 10:00 w Auli Lubrańskiego, w Collegium Minus UAM, w Poznaniu rozpocznie się konferencja naukowo-jubileuszowa: człowiek i kamień. Badania geologiczne w perspektywie archeologii.

Konferencja organizowana jest z okazji  jubileuszu pracy naukowej Prof. dr. hab. Janusza Skoczylasa.

Wydarzenie objęli patronatem JM Rektor UAM prof. dr hab Andrzej Lesicki oraz Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Prof. dr hab. Leszek Kasprzak.

Termin nadsyłania zgłoszeń udziału w wydarzeniu mija 30.11.2018.

Formularz zgłoszeń i wszelkie inne informacje dostępne są na stronie: www.czlowiekikamien.amu.edu.pl

E-mail: czlowiekikamien@gmail.com

Konferencje organizuje Zakład Geologii Dynamicznej i Regionalnej Instytutu Geologii UAM.