Data publikacji w serwisie:

Konferencja Językoznawcza na Wydziale Anglistyki: Young Linguists’ Meeting in Poznań

W dniach 23-25 kwietnia 2021 Wydział Anglistyki UAM po raz siódmy zorganizuje międzynarodową konferencję Young Linguists’ Meeting in Poznań (YLMP 2021).

YLMP to odbywająca się co dwa lata konferencja, podczas której swoje osiągnięcia naukowe oraz bieżące badania prezentują studenci studiów magisterskich, doktoranckich oraz młodzi doktorzy. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny oraz podkreśla, jak ważną rolę dla postępu naszej wiedzy o języku ma obranie interdyscyplinarnej perspektywy badawczej. Honorowym patronem tegorocznej edycji YLMP jest Prezydent Miasta Poznania, Pan Jacek Jaśkowiak.

Tegorocznym hasłem przewodnim konferencji jest „Rethinking language and identity in the multilingual world”, do którego nawiązują wykłady plenarne naukowców reprezentujących różne dziedziny językoznawstwa: Prof. Robert Hartsuiker (Ghent University), Dr Katarzyna Jankowiak (Adam Mickiewicz University, Poznań), Dr Julien Perrez (University of Liege) oraz Prof. Helen Sauntson (York St John University). Podczas konferencji przeprowadzone zostaną również liczne warsztaty o tematyce odnoszącej się do hasła przewodniego.

Oprócz programu naukowego, podczas YLMP 2021 odbędzie się również wydarzenie o charakterze społecznie istotnym, podczas którego Dr Maria Coady (University of Florida) wygłosi wykład pt. „Why Place Matters: In- and Exclusion of Language Minoritized Students During COVID-19”.

Więcej informacji na temat konferencji: http://ylmp2021.amu.edu.pl