Data publikacji w serwisie:

Konferencja Naukowa: Nowa kosmogonia. Światy Lema

Rok 2021 obchodzony jest jako Rok Lemowski. W jego obchody chcielibyśmy się włączyć konferencją podejmującą wątki twórczości pisarza, której konfiguracje wychodzące głównie od profetycznych wizji przyszłości a dziś stających się naszą rzeczywistością bezustannie intryguję, pobudzają wrażliwość naukowa jak i literacką.

Wyobraźnia i nauka związane są w jedno w przywołanej w tytule konferencji fikcyjnej przemowie noblowskiej pochodzącej ze zbioru "Doskonała próżnia". Obecna w niej odważna wizja kosmogonii wszechświata, naszego w nim miejsca i pretensji jest dopełnieniem szeregu pomysłów Stanisława Lema przewrotnie i na przekór oczywistościom interpretującego ludzki świat i jego przyszłość. Betryzacja ("Powrót na ziemię"), fantomatyka ("Summa technologiae"), „paszkwil na ewolucję” (m.in. "Golem XIV"), to tylko niektóre z idei wciąż rezonujących ze współczesnością.

To jednak nie wyczerpuje problematyki. Światy Lema to te kreowane i wyobrażone, ale także rzeczywiste okoliczności jego życia, które jednakowo fascynują i stanowią przedmiot zainteresowań. Relacje między tymi światami są złożone i warte uwagi.

Światy Lema to też różne strategie literackie wykorzystywane przez pisarza. Należą do nich proza fantastyczna, esej, felieton, list, proza filozoficzna i autotematyczna. Dają one kolejne możliwości namysłu: nad związkami tych różnych wykorzystywanych pisarsko poetyk i ich znaczenia dla jego twórczości.

Planowana konferencja ma być próbą przedstawienia tych światów, ich przybliżenia, recepcji, która istnieje na obszarze wielu dyscyplin naukowych. Dlatego też zapraszamy do udziału literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, socjologów i wszystkich zainteresowanych twórczością i życiem Stanisława Lema.

Konferencja zaplanowana jest na 23 września 2021 roku i będzie mieć charakter zdalny.

Konferencja jest bezpłatna.

Czas przyjmowania zgłoszeń zawierających tytuł, abstrakt (do 1500 znaków) oraz afiliację mija 31 sierpnia 2021 r. Przesyłanie na adres: quintus@amu.edu.pl

Potwierdzenie uczestnictwa: do 7 września 2021 r.

Komitet Naukowy:
prof. UAM dr hab. Agnieszka Kaczmarek
prof. UAM dr hab. Rafał Koschany

Komitet Organizacyjny:

dr Maciej Kijko
mgr Piotr Kędziora