Data publikacji w serwisie:

Konferencja skandynawistyczna 11-12 kwietnia 2019

Międzynarodowa konferencja Polen-Skandinavia: vitenskapelige møter på tvers av generasjoner (Polska-Skandynawia: międzypokoleniowe spotkania naukowe), odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2019 roku.

Organizatorami konferencji są Katedra Skandynawistyki UAM w Poznaniu i Katedra Skandynawistyki USWPS w Warszawie. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ambasady Królestwa Danii, Ambasady Królestwa Norwegii i Ambasady Królestwa Szwecji.

Języki konferencji to duński, norweski i szwedzki.

Więcej informacji i program znajduje się na stronie: https://ks.amu.edu.pl/strona-glowna/content-ks/381532-konferencja-skandynawistyczna-11-12-kwietnia-2019-r.