Data publikacji w serwisie:

"Między nauką a sztuką. Krytyka literacka pozytywizmu i Młodej Polski"

Koło Naukowe Cykliści & Findesiecliści oraz Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. "Między nauką a sztuką. Krytyka literacka pozytywizmu i Młodej Polski", która odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2021 r.

Tematem obrad będzie szeroko rozumiana krytyka literacka doby pozytywizmu i Młodej Polski, dopuszczamy również rozważania dotyczące ich powinowactwa (lub sporu z nimi) w tekstach lat późniejszych (np. dwudziestolecia międzywojennego). Pragniemy skoncentrować się na dorobku krytyków znanych i zapomnianych, a także formach prowadzenia dyskursu literackiego, ze szczególnym uwzględnieniem gatunkowej specyfiki form wypowiedzi.

Proponujemy następujący zestaw zagadnień:
- recepcja wybranych dzieł literackich
- przemiany pojmowania zadań i formy krytyki
- nowe perspektywy badań i reinterpretacje wybranych utworów krytyka wobec dzieł oraz twórców zapomnianych
- literackie spory i ich historycznoliterackie reperkusje
- krytyka wobec tradycji literackiej

Na zgłoszenia tematów wraz ze streszczeniem oczekujemy do 30 kwietnia 2021 roku. Abstrakty prosimy nadsyłać drogą mailową na adres: konferencjakrytyka@gmail.com. Informacje o przyjęciu referatów, a także szczegółowe wskazówki organizacyjne zostaną przesłane do 9 maja. Czas wystąpienia nie powinien przekroczyć 20 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Opiekunem naukowym wydarzenia jest prof. UAM dr hab. Marek Wedemann.