Data wydarzenia: -

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Polonia i Polacy za granicą

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Polonia i Polacy za granicą – kulturowe i edukacyjne obszary badań i doświadczeń, odbędzie się w Poznaniu, w dniach 4-5 kwietnia 2019 roku

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Studiów Edukacyjnych UAM - Grupa Badawcza Edukacja dla Dziedzictwa Kulturowego.

Założeniem konferencji jest stworzenie płaszczyzny pogłębionej dyskusji nad procesami migracji, środowiskowej integracji oraz doświadczeń kulturowych i edukacyjnych współczesnej Polonii i Polaków za granicą.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydarzenia: http://polonia-polacy.amu.edu.pl/