Data publikacji w serwisie:

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa – aktualność przesłania św. Hieronima dla Kościoła i społeczeństwa

30 marca w gnieźnieńskim seminarium duchownym odbędzie sympozjum poświęcone życiu i przesłaniu św. Hieronima, apologety, doktora Kościoła, autora łacińskiego przekładu Pisma Świętego zwanego Wulgatą.

Okazją jest przypadająca w tym roku 1600 rocznica jego śmierci.

Zakres tematyczny konferencji wyznacza jej hasło: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa – aktualność przesłania św. Hieronima dla Kościoła i społeczeństwa”, którego pierwszy człon zaczerpnięto z komentarza doktora Kościoła.

Do udziału w sympozjum zaproszono znawców tematu z różnych ośrodków akademickich. Postać św. Hieronima przybliży słuchaczom ks. prof. UAM dr hab. Michał Kieling z Poznania. Dr Magdalena Jóźwiak z Uniwersytetu Wrocławskiego pochyli się nad egzegezą biblijną Ojca Kościoła, a jako tłumacza Biblii zaprezentuje go ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski z UKSW w Warszawie. Uczestnicy sympozjum wysłuchają też prelekcji ks. prof. dr. hab. Edwarda Sienkiewicza z Uniwersytetu Szczecińskiego nt. eschatologicznego kryterium w myśli św. Hieronima oraz o. prof. dr. hab. Leona Nieściora z UKSW w Warszawie o hieronimowej obronie ascezy w polemice z Jowinianem.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00 w gnieźnieńskim seminarium duchownym. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. Sympozjum organizuje Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu - Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła.