Data publikacji w serwisie:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obraz polskiej sceny politycznej po wyborach 2019-2020. Analiza i perspektywa na przyszłość”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Obraz polskiej sceny politycznej po wyborach 2019-2020. Analiza i perspektywa na przyszłość”. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Marketingu Politycznego UAM działające przy Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym, w dniach od 14 do 15 czerwca 2021 roku za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. W przypadku dużego zainteresowania udziałem czynnym w konferencji, zostanie ona przedłużona do dnia 16 czerwca 2021 roku.

Wydarzenie skierowane jest zarówno do studentów i doktorantów, jak i wykładowców z różnych ośrodków akademickich, zajmujących się badaniami z dziedziny nauk o polityce i administracji. Do czynnego udziału w konferencji zapraszamy również przedstawicieli odrębnych dyscyplin naukowych.

Podczas wydarzenia poruszona zostanie tematyka elekcji do Parlamentu Europejskiego, parlamentu krajowego, wyborów prezydenckich z maja i czerwca/lipca 2020 r. oraz kwestie perspektyw dotyczących wyborów po pandemii COVID-19.

Aby zgłosić chęć udziału w konferencji, zapraszamy do wypełnienia odpowiedniego formularza:

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca 2021 roku. Długość wystąpienia na konferencji nie powinna przekraczać 15 minut.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Aby dowiedzieć się więcej oraz poznać listę proponowanych zagadnień, kliknij tutaj.

Zachęcamy do udziału!


Organizator konferencji: Koło Naukowe Marketingu Politycznego UAM 
Data wydarzenia: 14-15 czerwca 2021 r. 
Kontakt do organizatora: knmp@amu.edu.pl