Data wydarzenia: -

Ogólnopolska konferencja naukowa „ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych

18-22 września 2019 roku w Poznaniu odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych.

Celem konferencji jest przeprowadzenie debaty środowiskowej, dotyczącej tego w jaki sposób efektywnie upowszechniać idee pluralizmu środowiskowego i kulturowego poprzez upowszechnianie dorobku naukowego i popularyzatorskiego etnologii i antropologii kulturowej oraz dyscyplin pokrewnych.

Główne pytania, na które chcemy odpowiedzieć podczas planowanej konferencji brzmią:

 • Czy etnologia i antropologia kulturowa jest (powinna być) zaangażowaną moralnie, politycznie i społecznie dyscypliną w kontekście zmian społecznych uwidaczniających się we wszystkich sferach życia?
 • W jaki sposób można realizować idee upowszechniania dorobku etnologii i antropologii kulturowej w kręgach pozanaukowych?

W ramach planowanej konferencji zapraszamy Państwa do zaprezentowania swoich działań, wyników badań naukowych oraz do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z zakresu realizowania projektów edukacyjnych i animacyjnych.

Ogłaszamy otwarty nabór do trzech sesji, z których każda ma inną formę prezentacji zgłoszonych tematów. Wszystkie przesłane zgłoszenia będą oceniane anonimowo przez członkinie i członków Komitetu Naukowego, w skład którego wchodzą reprezentantki
i reprezentanci sekcji tematycznych działających przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

 1. Sesja referatowa: Upowszechnianie wiedzy etnologicznej i antropologicznej.
 2. Sesja posterowa: Edukacja jako forma współpracy ze społecznościami lokalnymi i grupami środowiskowymi.
 3. Warsztaty edukacyjne: Praktyczna strona etnologii i antropologii kulturowej.

Harmonogram:

 • 20.12.2018 – ogłoszenie naboru referatów, posterów i warsztatów
 • do 28.02.2019 – termin przesyłania propozycji referatów, posterów i warsztatów
 • do 30.03.2019 – ocena abstraktów przez Komitet Naukowy konferencji, poinformowanie o przyjęciu lub odrzuceniu proponowanych tematów wystąpień
 • 01.04.2019 – ogłoszenie ramowego programu konferencji

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: ptl.poznan@gmail.com

Karta zgłoszenia do pobrania z http://poznan.ptl.info.pl

Uczestniczki i uczestniczy ponoszą opłatę konferencyjną w wysokości:

 • 150 zł – członkinie i członkowie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
 • 250 zł – osoby niezrzeszone w Polskim Towarzystwie Ludoznawczym