Data publikacji w serwisie:

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Tajemnica zawodowa zawodów zaufania publicznego”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: „Tajemnica zawodowa zawodów zaufania publicznego”. Organizatorami Konferencji są: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wielkopolskie samorządy zawodowe zawodów zaufania publicznego oraz Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego.

Konferencja odbędzie się 22 czerwca 2021 r. w trybie online, za pośrednictwem platformy Zoom.

Otwarcie konferencji nastąpi o godz. 9.30. Następnie odbędą się trzy sesje plenarne, podczas których omówione zostaną zagadnienia związane z tajemnicą zawodową: lekarzy, dziennikarzy, duchownych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych i komorników.

Link do spotkania (Zoom Meeting)

Program konferencji

Zapraszamy!