Data wydarzenia: -

Ogólnopolska Konferencja Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku. Bezpieczeństwo czy zniewolenie?

W kolejnej konferencji z cyklu „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku. Bezpieczeństwo czy zniewolenie?” poddajemy rzeczywistość pogłębionej refleksji w zakresie rozumienia tego jak wpływamy na życie zwierząt nie-ludzkich. Wśród prelegentów znajdują się m.in. prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer, Aneta Sitkiewicz, dr Andrzej G. Kruszewicz.

W ponowoczesnej rzeczywistości, człowiek jest już w zasadzie całkowicie odesparowany od innych zwierząt, tak na poziomie mentalnym, jak i społecznym.

Poddajemy zwierzęta nie-ludzkie różnego rodzaju praktykom, które w finalnym efekcie, mają podnosić dobrostan samego człowieka. Zapominamy zupełnie, że wszystkie zwierzęta mają swoje potrzeby i że dla wszystkich, jest równo ważna możliwość ich zaspokajania. Troszcząc się o zwierzęta współegzystujące z nami, poddajemy je praktykom, które- jak nam się wydaje- dają im bezpieczeństwo. Niestety jednak pojęcie bezpieczeństwa, bardzo płynnie przeistacza się w pojęcie zniewolenia. W zasadzie obydwa terminy należałoby uznać za punkty skrajne jednego kontinuum. W naszym ludzkim rozumieniu, bezpieczeństwo stanowi ograniczenie ryzyk. Ale w świecie innych zwierząt, poczucie bezpieczeństwa może być inaczej definiowane i odczuwane. Zapominając o tym, doprowadzamy do narzucania innym podmiotom naszej antropocentrycznej wizji świata. Nasze potrzeby, uznajemy za ich potrzeby i to co dla nas jest bezpieczne, tak samo definiujemy w przypadku innych podmiotów. W kolejnej konferencji z cyklu „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku. Bezpieczeństwo czy zniewolenie?” poddajemy tę rzeczywistość pogłębionej refleksji właśnie w zakresie rozumienia tego jak szpływamy na życie zwierząt nie-ludzkich. Celem konferencji jest więc skupienie się na społeczno-kulturowej analizie tych wszystkich praktyk, które można szpisać w zarysowane powyżej kontinuum. Zapraszamy więc do zgłaszania referatów odnoszących się do takich obszarów relacji człowieka i innych zwierząt, jak: sztuka, rozrywka, hodowla, egzystencja zwierząt dzikich i udomowionych, praktyka ogrodów zoologicznych, schronisk i azyli dla zwierząt. Ten zakres tematyczny jedynie wskazuje możliwe kierunki poznawczej eksploracji- podobnie jak w latach ubiegłych inwencję oddajemy w Państwa ręce. Nasza konferencja ma już swoją tradycję i to co jest dla nas cenne w jej tożsamości, to możliwość zderzania ze sobą odważnych poglądów, odważnych ludzi. Budzi to kontrowersje i emocjonujące dyskusje, ale są one inspirujące i pozwalają na prawdziwie intelektualne inspiracje. W tym roku, jak w latach ubiegłych, planujemy wykłady plenarne, doniesienia ustne, sesje plakatowe oraz warsztaty szkoleniowe. Prosimy więc o nadsyłanie zgłoszeń i promowanie idei tej konferencji, jako spotkania różnych środowisk zainteresowanych relacjami ludzko nie-ludzkimi.

Więcej informacji na stronie konferencji.

Zobacz: Program konferencji