Data publikacji w serwisie:

Panel ekspercki Edukacja Cyfrowa w Unii Europejskiej

Koło Naukowe Prawa Europejskiego Europa Concors zaprasza do uczestnictwa w ogólnopolskim panelu eksperckim “Edukacja Cyfrowa w Unii Europejskiej". Wydarzenie zostanie przeprowadzone w formie zdalnej 8 marca 2021 r. o godzinie 16.00. W ramach panelu zostaną podjęte rozważania nad zmianami zachodzącymi w prawie unijnym oraz nad postępującym rozwojem edukacji cyfrowej.

Gośćmi będą: prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, prof. UŚ dr hab. Katarzyna Grzybczyk, dr Michał Krotoszyński (UAM), dr Sybilla Stanisławska-Kloc (UJ), Aleksandra Czetwertyńska (Centrum Cyfrowe).

Spotkanie moderować będzie mgr Łukasz Szoszkiewicz (UAM).

W Unii Europejskiej coraz większy nacisk kładzie się na edukację w przestrzeni cyfrowej, która ma umożliwić transgraniczne nauczanie. Ważkość tego zagadnienia zdeterminowała aktualna sytuacja międzynarodowa. Rok 2020 to czas rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19, a co za tym idzie podejmowania przez państwa członkowskie działań prewencyjnych tj. ograniczanie przepływu osób, zamykanie granic czy właśnie upowszechnianie się nauki zdalnej. Jako odpowiedź na kryzys epidemiczny Komisja Europejska przedstawiła digital education plan na lata 2021 – 2027. Plan ten ma za zadanie urzeczywistnić wizję cyfrowej transformacji edukacji i szkoleń w Unii Europejskiej.

Potrzeba zmian w regulacji edukacji została także zauważona przy pracach nad nową dyrektywą odnośnie prawa autorskiego. Dyrektywa 2019/790 zmieniła Dyrektywę 2001/29/WE (INFOSOC). Granice dozwolonego użytku dla celów edukacyjnych zostały w niej rozszerzone. Oprócz samego tekstu aktów prawnych niemniej ważne są orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, który dokonuje interpretacji przepisów, szukając przy tym równowagi między prawem do nauki a ochroną praw własności intelektualnej.

Szczegóły na stronie wydarzenia na FB.