Data publikacji w serwisie:

V Ogólnopolska Konferencja STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH

Koła Naukowe Edukacji Międzykulturowej, Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży „KRAM” oraz Studenckie Koło Naukowe „Socialis” KULTURA - JEDNOSTKA - PŁEĆ działające na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH, która odbędzie się w formie on-line w dniach 21-22 kwietnia 2021 r. na platformie Clickmeeting.

Głównym celem wydarzenia jest umożliwienie wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie tworzenia i realizacji projektów edukacyjnych oraz społecznych, aktywizujących społeczności lokalne w Polsce. Do udziału w Konferencji zapraszamy społeczność akademicką, jak również pracowników instytucji edukacyjnych i społecznych oraz organizacji pozarządowych.

Integralną część Konferencji stanowi prezentacja dobrych praktyk - projektów, będących przykładami inicjowania zmian na rzecz środowiska lokalnego. Odbędą się także webinaria rozwijające kompetencje przydatne podczas działalności projektowej.

Wyrażamy głęboką nadzieję, iż zaprezentowane w trakcie wystąpień projekty edukacyjne i społeczne będą stanowić inspirację dla studentów, doktorantów oraz absolwentów UAM do rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji, podejmowania podobnych inicjatyw oraz wdrażania autorskich pomysłów w celu zmiany otaczającej rzeczywistości.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Konferencji prosimy przesłać formularz rejestracyjny do 28.03.2021 r. (link znajduje się w załączonym Komunikacie).

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia są dostępne po linkiem: http://strefaprojektow.amu.edu.pl/.

Komitet Programowy Konferencji

Zobacz zaproszenie - komunikat