Data publikacji w serwisie:

"Wieś i rolnictwo - razem czy osobno? Nowe funkcje wsi i rolnictwa - zintegrowane planowanie rozwoju"

Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Zespół Zadaniowy ds. Obszarów Wiejskich KPZK PAN serdecznie zapraszają  na konferencję naukową  pt."Wieś i rolnictwo - razem czy osobno? Nowe funkcje wsi i rolnictwa - zintegrowane planowanie rozwoju", pod patronatem honorowym JM Rektora UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej. Przewodniczącego  Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN prof. dr hab. Tomasza Komornickiego i Przewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego dr hab. prof. UŁ Marcina Wójcika.

Celem konferencji jest zidentyfikowanie i przedstawienie zmian zachodzących w poszczególnych funkcjach pełnionych przez wsie i relacji między nimi. Istotne znaczenie ma również określenie roli pojawiających się nowych funkcji, często innowacyjnych i perspektywicznych wywierających wpływ zarówno na dalszy rozwój wsi jak i rolnictwa. Aby uchronić tereny rolnicze i ich funkcje produkcyjne oraz zapewnić żywotność ekonomiczną wsi potrzebne jest planowanie zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. Równorzędnym zamiarem jest przedstawienie rekomendacji dla prowadzenia działań interwencyjnych w ramach polityki rozwoju.

Konferencja jest bezpłatna i odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej na platformie MS TEAMS  Link do spotkania (dostępny jest tutaj), który będzie dostępny 14.04. 2021 r. (środa) od godziny 9.00

Zapraszamy również na kanał WGSEiGP na YouTube, gdzie będzie transmitowana konferencja:

Dzień 1 (14.04) - https://www.youtube.com/watch?v=Rbd2RPKMwC4

Dzień 2 (15.04) - https://www.youtube.com/watch?v=C5EzTgPsbZc

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie www WGSEiGP

Program konferencji do pobrania jest dostępny pod tym linkiem