Data publikacji w serwisie:

Wirtualna Konferencja Młodych Przyrodników

Zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców, którzy prowadzą badania w ramach nauk przyrodniczych, do udziału w Wirtualnej Konferencji Młodych Przyrodników. Odbędzie się ona w dniach 23-29 września 2019 r.

Konferencja dla młodych naukowców, prowadzących badania w zakresie nauk przyrodniczych. Wirtualny (on-line) charakter wydarzenia pozwala na ograniczenie kosztów uczestnictwa, oraz nie wymaga od młodych ludzi, którzy często łączą studia z pracą lub innymi obowiązkami, dalekiej podróży i włączenia w naukową dyskusję o określonej porze dnia.

Szczegóły na stronie: www.mlodziprzyrodnicy.com/