Data wydarzenia: -

Współczesne wyzwania europejskich systemów konstytucyjnych

9-10 marca 2019 roku odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania europejskich systemów konstytucyjnych organizowana przez Wydział Prawa i Administracji UAM - Zakład Prawa Konstytucyjnego oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”, działające przy Wydziale Prawa i Administracji UAM.

Miejsce wydarzenia: Zespół Pałacowo-Parkowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Gułtowach k. Kostrzyna Wielkopolskiego.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału zaproszeni są przedstawiciele różnych dziedzin nauki – w szczególności osoby, których zainteresowania naukowe zawierają się w obszarze prawa, prawa europejskiego, politologii, administracji, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego, stosunków międzynarodowych, historii oraz socjologii.

Konferencja posiada Radę Naukową, złożoną z autorytetów naukowych w różnych dziedzinach prawa.

Harmonogram:

Dzień I (9 marca):

 • uroczyste otwarcie konferencji,
 • obiad,
 • panele dyskusyjne,
 • panel ekspercki,
 • kolacja.

Po części naukowej pierwszego dnia Konferencji, nastąpi część integracyjna, podczas której uczestnicy będą mieli okazję bliżej się poznać i dyskutować w swobodnej atmosferze.

Dzień II (10 marca):

 • śniadanie,
 • panele dyskusyjne,
 • obiad,
 • uroczyste zakończenie.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 lutego 2019 roku:  https://goo.gl/p16Tri

Opłaty: pełny udział w konferencji: maksymalnie 300 zł (może ulec zmniejszeniu), Opłata obejmuje pokrycie kosztu posiłków i noclegu. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest zgłoszenie udziału w tylko jednym dniu konferencji - opłata zostanie wówczas odpowiednio zmniejszona.

Przykładowa tematyka referatów:

 • aktualne problemy prawa konstytucyjnego w Europie,
 • kondycja demokracji w Europie,
 • relacja między prawem a polityką,
 • ocena rozwiązań zastosowanych w poszczególnych europejskich systemach prawnych,
 • poszanowanie praw i wolności obywatelskich,
 • problematyka związana z członkostwem Polski w Unii Europejskiej,
 • sposób postrzegania ustawy zasadniczej przez społeczeństwo.

Więcej informacji: https://konstytucyjne.home.amu.edu.pl/?p=421

Facebook: https://www.facebook.com/events/812500839103255/