Data wydarzenia: -

XV Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki

W dniach 8-9 marca 2019 r. odbędzie się w Poznaniu XV Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki: DOŚWIADCZENIE W NAUCE.

Organizatorami są: Instytut Filozofii i Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Patronat: Sekcja Filozofii Przyrody Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Program konferencji:

Piątek, 8 marca, Aula B, Collegium Physicum UAM, ul. Umultowska 85

09.00 otwarcie prof. Zdzisław Błaszczak, prof. Antoni Szczuciński

09.05 wystąpienie prof. Antoniego Wójcika, Dziekana Wydziału Fizyki UAM i prof. Romana

Kubickiego, Dyrektora Instytutu Filozofii UAM

09.15 prof. Antoni Szczuciński, Instytut Filozofii UAM,

W stronę ponadlokalności – 100 lat fizyki w Uniwersytecie Poznańskim

09.40 prof. Stefan Jurga, Centrum NanoBioMedyczne UAM,

Rozwój nanonauki i nanotechnologii a eksperyment fizyczny

10.15 prof. Wojciech Nawrocik, Wydział Fizyki UAM,

Rejestracja zderzenia czarnych dziur i gwiazd neutronowych

10.50 dr Krzysztof Gębura, Wydział Fizyki UAM,

Jak fizyk bada przyrodę, czyli analiza widmowa zielonego warzywa

11.15 przerwa

11.45 prof. Barbara Kotowa, Instytut Filozofii UAM,

Doświadczenie a poznanie

12.10 prof. Tomasz Sobieraj, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM,

Od epistemologii do aksjologii. Kategoria doświadczenia w nauce i filozofii drugiej połowy XIX wieku w Polsce i Europie

12.35 prof. Henryk Szydłowski, Wydział Fizyki UAM,

W cieniu Gödla: doświadczenie fizyczne a prawda naukowa

13.00  dr hab. Jan Czerniawski, Instytut Filozofii UJ,

Logiczne i semantyczne aspekty testu empirycznego

13.25 prof. Jaromir Jeszke, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM,

Mit eksperymentu

13.50 przerwa

14.45 prof. Genowefa Ślósarek, Wydział Fizyki UAM,

Eksperyment myślowy (Gedankenexperiment) na przykładzie pracy

M. Smoluchowskiego

15.10 prof. Anna Lemańska, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Czy matematyka

jest nauką doświadczalną?

15.35 prof. Sławomir Leciejewski, Instytut Filozofii UAM,

Bezgłośna komputerowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych

16.00 dr hab. Elżbieta Kotkowska, Wydział Teologiczny UAM,

Możliwości integralnej interpretacji badań doświadczalnych, na przykładzie wniosków z badań tak zwanych "płócien pogrzebowych Jezusa z Nazaretu". Od transgresji do transcendencji?

16.25 przerwa

16.50 prof. Henryk Drozdowski, Wydział Fizyki UAM,

Jak powstała materia we Wszechświecie? Relacje teorii i eksperymentu

17.15 dr Marek Woszczek, Instytut Filozofii UAM,

Testowanie granic teorii kwantowej a metafizyka

17.40 dr hab. Marek Kilijanek, Instytut Filozofii UAM,

Geneza nowożytnej fizyki. Problem doświadczenia

18.05 mgr Damian Luty, Instytut Filozofii UAM,

Misje Gravity Probe A i Gravity Probe B a zagadnienie empirycznej adekwatności w kontekście relacjonizmu czasoprzestrzennego

18.30 mgr Adam Opara, Instytut Filozofii UAM,

Jak ważny jest jeden eksperyment? O roli pojedynczego eksperymentu w ramach

filozofii nauki Kuhna i Poppera

18.55 zakończenie obrad pierwszego dnia konferencji


Sobota, 9 marca, Aula B, Collegium Physicum UAM, ul. Umultowska 85

09.00 prof. Elżbieta Pakszys, Instytut Filozofii UAM,

Inność doświadczana: transgresje rasy, płci, gatunku

09.25 prof. Andrzej W. Nowak, Instytut Filozofii UAM,

Historię tworzą ludzie, ale nie tworzą jej w swoich głowach. „Metafizyka empiryczna”

a doświadczenie (naukowo) zapośredniczone

09.50 prof. Piotr Przybysz, Instytut Filozofii UAM,

Sposoby myślenia o sztucznej inteligencji i jej przyszłym rozwoju

10.15 dr Tomasz Kubiak, Wydział Fizyki UAM,

Filozoficzne aspekty badań empirycznych nad ludzką świadomością

10.40 dr Oleksandr Voynov, M. P. Drahomanov National Pedagogical University, Kijev,

Hipoteza, model matematyczny i eksperyment w badaniu genezy systemów

11.05 przerwa

11.30 dr dr Krzysztof Vorbrich, Polska Akademia Nauk, Eksperyment i poznanie przyrodnicze w wyprawie kapitana Cooka z udziałem naukowców – Forsterów – obywateli pierwszej Rzeczypospolitej Obojga Narodów

11.55 dr hab. Zuzanna Jakubowska-Vorbrich, Instytut Studiów Iberyjskich

i Iberoamerykańskich UW,

Doświadczenie pretekstem do rozważań filozoficznych na podstawie rękopisu Mémoire sur Waïhou autorstwa Forsterów

12.20. dr Piotr-Paweł Repczyński, Instytut Badań Interdyscyplinarnych w Poznaniu,

Czy doświadczenie generuje czyste fakty naukowe?

12.45 mgr Marek Błaszczyk, Instytut Filozofii UMK,

Pojęcie doświadczenia w filozofii egzystencji

13.10 Dominik Lisiecki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM,

Doświadczenie relacyjne - kilka spostrzeżeń o możliwościach interakcji podmiotu ze

środowiskiem

13.35 dr Hanka Cytryńska,

Proces tworzenia jako dzieło finalne w sztuce współczesnej

14.00 zakończenie konferencji