Data wydarzenia: -

XVI Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki

Wydział Filozoficzny i Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na XVI Ogólnopolską Konferencję Filozofii Fizyki, która odbędzie się 6 i 7 marca 2020 r. w auli Wydziału Fizyki.

Temat: ONTOLOGIE PRZYRODOZNAWSTWA. Zgłoszenia referatów z podaniem tematu i jego krótkim (do 1 strony) rozszerzeniem należy nadesłać do 31 stycznia 2020 r. na adres: zetbe@amu.edu.pl lub antonisz@amu.edu.pl.

Informację o przyjęciu zgłoszenia przekażemy do 7 lutego 2020 r. Organizatorzy nie przewidują opłat konferencyjnych. Koszty dojazdu i noclegu pokrywają uczestnicy konferencji.