Publikacje

Baza Wiedzy UAM

Celem bazy jest usprawnienie procesu zarządzania wiedzą na Uczelni, czyli ewidencjonowania, archiwizowania i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej oraz dokumentowania osiągnięć zawodowych pracowników i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przejdź do bazy

AMUR

AMUR (Adam Mickiewicz University Repository) jest repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM.Przejdź do repozytorium

Wydawnictwo Naukowe UAM

Jedno z największych wydawnictw naukowych w Polsce, które promuje dokonania naukowe poprzez wydawanie monografii skryptów, podręczników, słowników i czasopism.

Wydawnictwo Naukowe UAM jest jednym z największych i najważniejszych wydawnictw uczelnianych w Polsce. Jego początki sięgają 1920 roku.

Misją Wydawnictwa jest wspieranie społeczności akademickiej w promowaniu polskich dokonań naukowych w kraju i za granicą oraz tworzeniu dobrego wizerunku. Co roku wydawanych jest średnio 200 tytułów.

Wydawnictwo Naukowe UAM przyczynia się̨ do upowszechniania monografii na bardzo dużą skalę poprzez publikację ebooków, które można pobrać bezpłatnie z każdego miejsca na świecie. W ofercie znajdują się publikację z różnych dziedzin naukowych - pobierz ebooki.

Wydawnictwo w czasie swojej działalności zdobyło ponad 100 nagród, wyróżnień, nominacji w prestiżowych konkursach skierowanych do wydawców.

Przejdź na stronę Wydawnictwa Naukowego UAM.

Kup publikacje Wydawnictwa Naukowego UAM.

mgrMarzenna Ledzion-Markowska

Dyrektor Wydawnictwa Naukowego UAM