EPUAP na UAM

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Najprościej mówiąc jest to system, który umożliwia załatwienie wielu spraw korzystając z Internetu.

Adres strony ePUAP: http://epuap.gov.pl.
Nazwa skrzynki uniwersyteckiej w ePUAP: /UAM/skrytka

Wśród usług oferowanych przez ePUAP jest także Profil Zaufany, umożliwiający składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego.

Obszary zastosowania ePUAP:

  • Udostępnianie usług publicznych.
  • Zintegrowany dostęp do usług publicznych.
  • Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.
  • Portal interoperacyjności. ePUAP jako narzędzie pracy dla „organizacji interoperacyjności”.