Data publikacji w serwisie:

Terminy posiedzeń Rady Uczelni w r. a. 2023/2024

Poniżej przedstawiamy terminy posiedzeń Rady Uczelni UAM w roku akademickim 2023/2024.

Posiedzenia Rady Uczelni UAM odbędą się w następujących terminach:

  • 20.10.2023
  • 17.11.2023
  • 8.12.2023
  • 19.01.2024
  • 09.02.2024
  • 15.03.2024
  • 10.05.2024
  • 14.06.2024
  • 13.09.2024