Data publikacji w serwisie:

Komunikat KW z 18 stycznia 2024 r.

Komisja Wyborcza UAM na swoim posiedzeniu w 18 stycznia 2024 r. podjęła decyzję o podjęciu uchwał nr 1, 2 i 3/2024.

Ustalono, że liczba elektorów w kolegium elektorów Uniwersytetu do wyboru rektora na kadencję 2024-2028 wynosi 200, a także ustalono podział w poszczególnych grupach pracowników. Ustalono również podział na okręgi wyborcze dla dokonania wyboru elektorów w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni, w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor uczelni i profesor oraz dla dokonania wyboru elektorów w grupie
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Podjęto również decyzję, iż  zebrania wyborcze zwoływane celem wyboru członków kolegium elektorów Uniwersytetu na kadencję 2024–2028 odbywają się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.

Zobacz więcej:

Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 1/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie liczby elektorów w kolegium elektorów Uniwersytetu

Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 2/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla dokonania wyboru elektorów w kolegium elektorów zgodnie z § 168 ust. 2–4 oraz § 160 ust. 5 Statutu UAM

Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 3/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu na kadencję 2024–2028