Data publikacji w serwisie:

Komunikat KW z 29 kwietnia 2024 r.

Szanowni Państwo,
w imieniu Komisji Wyborczej Uniwersytetu informuję, że w dniu 26 kwietnia 2024 r. Kolegium Elektorów wyraziło zgodę na powołanie do pełnienia funkcji prorektorów w kadencji 2024–2028:

· Prof. dra hab. Michała Banaszaka

· Prof. dr hab. Katarzynę Dziubalską-Kołaczyk

· Prof. dra hab. Zbyszko Melosika

· Prof. dra hab. Piotra Pawlucia

· Prof. UAM dra hab. Rafała Witkowskiego

· Prof. dra hab. Przemysława Wojtaszka

· Prof. dr hab. Joannę Wójcik

Przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu
(-) prof. dr hab. Roman Budzinowski