Data publikacji w serwisie:

Komunikat KW z 3 kwietnia 2024 r.

Komunikat
Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Komisja Wyborcza Uniwersytetu informuje, że Rada Uczelni wskazała prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską jako kandydatkę na Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w kadencji 2024–2028.

Otwarte zebranie wspólnoty Uniwersytetu, zgodnie z § 170 ust. 7 Statutu UAM, na którym kandydatka przedstawi swój program wyborczy, odbędzie się w dniu
12 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w Auli Uniwersyteckiej.

Przebieg zebrania wyborczego:

  1. Powitanie przez prof. dr. hab. Romana Budzinowskiego, Przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu.
  2. Prezentacja programu wyborczego przez kandydatkę na Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską.
  3. Pytania z sali.
  4. Zakończenie zebrania.

W imieniu Komisji Wyborczej Uniwersytetu

(-) prof. dr hab. Roman Budzinowski

Przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu