Zakład Socjologii Edukacji

  • socedu@amu.edu.pl
  • Zespół Budynków Dydaktycznych przy ulicy Szamarzewskiego

    • ul. A. Szamarzewskiego 89
    • 60-568 Poznań
  • Imię i nazwisko
  • Telefon
  • Adres e-mail