Zakład Historii Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej

  • Collegium Historicum

    • ul.Uniwersytetu Poznańskiego 7
    • 61-614 Poznań
  • Imię i nazwisko
  • Telefon
  • Adres e-mail