prof. UAM dr hab. inż.

Agata Duczmal-Czernikiewicz