Data publikacji w serwisie:

25 lat PPNT. „Możemy służyć pomocą. Jesteśmy do dyspozycji"

25 lat Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to dobry czas na wielowymiarową dyskusję na temat tego, co było, co się dzieje  i co może wydarzyć się…  Stąd dwóch Profesorów – Jacek Guliński i Hieronim Maciejewski –  spotkało się, by porozmawiać o przeszłości, teraźniejszości, a przede wszystkim o przyszłości Parku, którym zarządzają. Podczas dyskusji pojawił się wątek uniwersytecki. Treści z nim związane postanowiono spisać i zaprezentować na łamach Życia Uniwersyteckiego.

Dominika Narożna: Rok temu obchodziliśmy 100-lecie Uniwersyteckiego Poznańskiego.

J.G. Tak świętowaliśmy a nawet zaangażowaliśmy się finansowo i organizacyjnie w to wydarzenie.

H.M. Dla kogo mamy pracować, jak nie dla naszej Uczelni?

D.N. Obchody 100-lecia to  jednak nie jedyna forma wsparcia UAM przez PPNT FUAM?

H.M. Nasze działania względem UAM toczą się cały czas. Mamy akcje stypendialne, w naszej strukturze działa Biuro Organizacji Konferencji, które współorganizuje konferencje z UAM. Mamy zintensyfikowane działania w zakresie prowadzenia i tworzenia nowych centrów badawczych, gdzie sztandarowym przykładem modelowym jest Laboratorium Radiowęglowe (C14).

J.G. W 2019 roku przedstawiciele Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PPNT FUAM) podpisali porozumienie z Władzami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w którym sformalizowano płaszczyzny współpracy pomiędzy tymi dwoma podmiotami.  Z kolei w przyjętej przez Zgromadzenie Fundatorów Strategii Rozwoju Fundacji UAM do roku 2025 przewijają się dwa główne hasła względem naszej Uczelni. Po pierwsze – intensyfikacja działań w obszarze dydaktyki, po drugie – komercjalizacja wyników prac badawczych. Mamy potencjał w tym zakresie. Szkoda, że nie jest on przez UAM wykorzystywany.

D.N. Wkrótce wybory na UAM. Może da się to zmienić?

J.G. Od września rozpoczyna się nowa kadencja rektorska. Liczymy, że będzie to dla nas czas nowego otwarcia.

D.N. Co to oznacza?

J.G. Chcemy wypracować takie rozwiązania dla Uczelni, które umożliwią intensywniejsze korzystanie przez UAM z  potencjału i dorobku wykwalifikowanej kadry Parku w sferze nauki, dydaktyki oraz w obszarze relacji z otoczeniem.

D.N. Można jeszcze bardziej współpracować?

H.M. Oczywiście. My jako jednostka naukowa mamy potencjał badawczy i możemy uzupełniać się z UAM realizując nowe wspólne projekty. Kilka takich projektów już mamy…

D.N.: Nie tylko z chemii, fizyki czy biologii?

H.M. Wprawdzie mamy określony profil badawczy, jednak nie zamykamy się na żadne oblicza nauki.

D.N.  A co PPNT FUAM wyróżnia od innych podmiotów współpracujących z UAM?

H.M. Potrafimy komercjalizować wyniki badań naukowców. Tworzymy dla przykładu centra badawcze. Dzięki umowie z UAM mamy transparentną sytuację w „podziale tortu” pochodzącego z takich działań. Mianowicie: Pracownicy centrów badawczych za swoją pracę dostają wynagrodzenie, natomiast nadwyżki, które wypracowują idą na fundusz celowy, który może być wykorzystywany na szeroko rozumiane potrzeby uniwersyteckie tj.: wyjazdy na konferencje, zakup materiałów potrzebnych do badań czy stypendia.

D.N. Jaki kierunek można obrać w tym zakresie?

H.M. Jesteśmy gotowi, poprzez wskazanie kierunków zagospodarowania niektórych aparatów analitycznych czy wręcz laboratoriów istniejących na Uczelni, działać na podobnych zasadach jak Laboratorium Radiowęglowe (C14).

Cały wywiad dostępny na uniwersyteckie.pl