Data publikacji w serwisie:

Absolwent UAM z Nagrodą im. dr Marcina Antczaka

Dr Łukasz Jankowiak absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i obecnie nauczyciel akademicki Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymał V Nagrodę Dziekana Wydziału Biologii im. dr Marcina Antczaka. Kapituła przyznała mu nagrodę za serię artykułów o kosach, które zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach.

Rozstrzygnięto piątą edycję Nagrody im. dr Marcina Antczaka. W tym roku, kapituła konkursowa nominowała do finału trzynaście prac. Większość z nich dotyczyła gatunków, które żyją w strefie tropikalnej, bądź subtropikalnej.

- Do konkursu mógł zgłosić się amator lub zawodowy naukowiec w wieku do 37 lat, który pochodzi z Polski, Czech lub Słowacji; lub może pochodzić z dowolnego innego kraju, jeśli badania, na których oparty jest ten artykuł, zostały przeprowadzone w jednym z wyżej wymienionych krajów. Idee przedstawione w nagrodzonej pracy musiały być silnie powiązane z dziedziną ornitologii; preferowane będą badania nad trudnymi i charyzmatycznymi gatunkami (lub tematami) - podkreślał prof. dr hab. Tomasz S. Osiejuk.

Główna nagroda trafiła do dr Łukasza Jankowiaka, który uzyskał stopień doktora w 2013 r. Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska). Jego praca doktorska dotyczyła związków troficznych między drapieżnikami w krajobrazie rolniczym i została wykonana pod nadzorem Piotra Tryjanowskiego. Po uzyskaniu doktoratu dołączył do zespołu Dariusza Wysockiego na Uniwersytecie Szczecińskim i wraz z innymi współpracownikami kontynuował badanie. Interesuje się biologią ptaków drapieżnych, kaczek i ptaków siewkowych.

Artykuł jest dostępny na Uniwersyteckie.pl

tekst i fot.: Jagoda Haloszka