Data publikacji w serwisie:

Areopag Uniwersytetów. Debata o uchodźcach

UAM po raz drugi był gospodarzem debaty z cyklu Areopag Uniwersytetów. Tym razem naukowcy z czterech polskich uczelni dyskutowali na temat “Uchodźcy. Koegzystencja czy asymilacja? Społeczne aspekty wojny”.

Areopag Uniwersytetów jest wspólnym projektem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – pomysłodawcy i inicjatora przedsięwzięcia. Pierwszą edycję, w której uczestniczyli eksperci każdej z uczelni, poświęcono przemianom współczesnego świata spowodowanych pandemią, a obecną - skutkom pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Gospodarzem tej właśnie debaty był UAM. 9 marca w Auli Lubrańskiego naukowcy dyskutowali na temat “Uchodźcy. Koegzystencja czy asymilacja? Społeczne aspekty wojny”.

Debatę moderowała dr Katarzyna Jankowiak z Wydziału Anglistyki, która w pierwszej części spotkania zaprosiła naukowców do rozmowy o kilku kluczowych zagadnieniach związanych z uchodźcami. Jako pierwszy głos zabrał socjolog prof. Marek Nowak z UAM, który wprowadził zebranych w temat relacji między miastami uniwersyteckimi a społecznością ukraińską. - Analizując działania miast związanych ze zjawiskiem masowego uchodźstwa widać, że były one zbliżone do siebie. Dominowały działania oddolne, na które odpowiadała władza lokalna udostępniając swoje zasoby, nie tylko rzeczowe, ale i osobowe. - powiedziała pani profesor.

Jak z perspektywy psychologii społecznej powinien wyglądać proces przyjmowania migrantów? Ten temat przybliżył psycholog prof. Bohdan Rożnowski z KUL, który przekonywał, że migranci, tak jak wszyscy ludzie, poszukują dobrej jakości życia, na które składa się zarówno mieszkanie i praca w godnych warunkach, jak i możliwość kształcenia oraz rozwoju. Warto brać to pod uwagę w budowaniu polityk ułatwiających adaptację kulturową i społeczną.

O roli uniwersytetów we wspieraniu osób z doświadczeniem uchodźczym mówiła prof. Beata Kowalska z UJ. Naukowczyni przybliżyła działalność międzynarodowej sieci Scholar at Risk, której celem jest ochrona naukowców i promowanie wolności akademickiej.

Zagadnienie efektywnego włączania społecznego osób z Ukrainy podsumował socjolog prof. Jakub Isański z UAM, który razem z prof. Markiem Nowakiem przeprowadził badania zakończone raportem „Odbiór społeczny i integracja uchodźców z Ukrainy”. Zebrani obejrzeli również film ilustrujący projekt.

Cały artykuł na stronie: https://uniwersyteckie.pl/wydarzenia/areopag-uniwersytetow-spoleczne-aspekty-wojny-w-ukrainie

tekst: Ewa Konarzewska-Michalak

fot. Przemysław Stanula