Data publikacji w serwisie:

Biblioteka PTPN pokazuje swoje skarby

W środę, 9 października w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk w ramach projektu "Skarby Biblioteki PTPN" odbyło się spotkanie wokół "De revolutionibus orbium coelestium" Mikołaja Kopernika, niezwykłej wagi książki astronomicznej. Uczestnicy mieli okazję podziwiać wszystkie egzemplarze "O obrotach sfer niebieskich".

W okresie od października do grudnia Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza na cztery spotkania z cyklu „Skarby Biblioteki PTPN”, które poświęcone będą prezentacji najciekawszych i najcenniejszych obiektów z historycznego księgozbioru Towarzystwa, który kształtowany był hojnymi darami Wielkopolan już od 1857 roku.

W środę, 9 października, odbyło się spotkanie wokół De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika, niezwykłej wagi książki astronomicznej, która zmieniła nowożytną naukę i wytyczyła jej nowe kierunki. Pierwsze wydanie wiekopomnego dzieła przypada na rok 1543 (Norymberga), a drugie – na 1566 (Bazylea). Oba wydania osiągają zawrotne sumy na aukcjach i stanowią jeden z największych rarytasów dla bibliofili i kolekcjonerów z całego świata. Biblioteka PTPN posiada w swoich zbiorach aż cztery egzemplarze nowożytnych wydań Kopernika – pierwodruk, dwa egzemplarze wydania z 1566 roku (w tym jeden ze zbiorów Jana Koźmiana) oraz trzecie wydanie amsterdamskie z 1617 roku (rok po wpisaniu dzieła na Indeks Ksiąg Zakazanych).

Uczestnicy spotkania mieli okazję podziwiać wszystkie egzemplarze O obrotach sfer niebieskich, ze względu na swoją wagę rzadko prezentowane przez biblioteki, jak również kolekcję druków astronomicznych od edycji inkunabułowych z XV wieku po schyłek wieku XVIII.

Cały artykuł jest dostępny na Uniwersyteckie.pl

fot. Jagoda Haloszka

tekst: Anna Kołos