Data publikacji w serwisie:

Biolodzy ze Startem

Doktor Maja Szymańska-Lejman i Wojciech Dzięgielewski jako jedyni badacze z UAM otrzymali w 2023 roku stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wyróżnienie jest przyznawane wybitnym młodym naukowcom, którzy mają na swoim koncie znaczące osiągnięcia. Niewątpliwie są nimi publikacje w renomowanych czasopismach, jak „Nature Communications” i „PNAS”, będące rezultatem nowatorskich badań nad procesem mejozy oraz crossing-over u roślin.

To niejedyne sukcesy biologów. Doktor Szymańska-Lejman została również stypendystką Fundacji UAM, a Wojciech Dzięgielewski – laureatem konkursu PAN na najlepszą pracę badawczą opublikowaną w 2022 roku, której wiodącym autorem jest doktorant.

Zdolni naukowcy pracują w Pracowni Biologii Genomu UAM, której kierownik prof. UAM Piotr Ziółkowski stwarza warunki do rozwoju młodym osobom. W pracowni panuje atmosfera współpracy i samodzielności, każdy członek zespołu wnosi swój wkład w badania. – Nasze artykuły są bardziej grupowym niż indywidualnym sukcesem – mówi dr Szymańska-Lejman.

Wojciech Dzięgielewski został uhonorowany stypendium Start za osiągnięcia w biologii molekularnej, a Maja Szymańska-Lejman w genetyce, ale jak podkreślają, granica między tymi kategoriami jest płynna. – Oboje używamy technik biologii molekularnej do badania różnych wydarzeń genetycznych. Tematyka, jaką się zajmuję, to genetyka, ale narzędzia, które wykorzystuję, są związane z biologią molekularną. Nie można tych dwóch rzeczy odseparować. Ważne jest to, że wzajemnie się uzupełniamy – mówi pani doktor. Wojciech Dzięgielewski dodaje: – Działam również bioinformatycznie i epigenetycznie, interesuje mnie odpowiedź roślin na stres. Trudno te zainteresowania sklasyfikować pod jedną nazwą.

Cały artykuł na stronie: https://uniwersyteckie.pl/nauka/biolodzy-ze-startem

tekst: Ewa Konarzewska-Michalak

fot. Adrian Wykrota