Data publikacji w serwisie:

Chemicy w strefie polarnej

Profesor Przemysław Niedzielski z Wydziału Chemii zajmuje się obecnością pierwiastków, w tym metali ciężkich, w Arktyce. Petuniabuktę odwiedził już sześciokrotnie, za każdym razem przywożąc mnóstwo materiału badawczego. Badania poznańskiej grupy służą lepszemu zrozumieniu funkcjonowania środowiska polarnego.

– W trakcie sześciu wypraw polarnych do Stacji Polarnej Petuniabukta UAM oraz jednej ekspedycji koordynowanej przez University Centre in Svalbard (UNIS) wykonaliśmy pomiary terenowe, jak i pobieraliśmy próbki przeznaczone do analiz w laboratorium grupy badawczej – mówi poznański naukowiec. – Drugim nurtem prac były badania prowadzone na Antarktydzie, w brazylijskiej stacji Comandante Ferraz na Wyspie Króla Jerzego – dodaje.

W tym miejscu odbyły się cztery ekspedycje badawcze. W ich trakcie dr Juliana Souza-Kasprzyk pobrała próbki do badań laboratoryjnych (gleby, próbki biologiczne), które częściowo poddano analizie w laboratorium grupy. Prace te zaowocowały publikacjami naukowymi oraz przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Od 2018 roku grupa badawcza prof. Niedzielskiego prowadzi też szkolenia z zakresu analityki chemicznej i wykonuje analizy dla Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego, a od 2021 roku dla reaktywowanej Polskiej Stacji Antarktycznej im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego.

– Po przerwie w 2020 i 2021 roku, spowodowanej przez pandemię, rozpoczęliśmy kolejne badania terenowe na Spitsbergenie, początkowo dla uzupełnienia archiwum próbek (dotychczas pobraliśmy ponad 1000 próbek z różnych lokalizacji) i dokonania pomiarów pomocniczych – mówi prof. Niedzielski. – Ponadto, biorąc pod uwagę dotychczasowe prace, otworzyliśmy nowy horyzont poznawczy związany z badaniami doliny lodowca Elsa i okolic opuszczonego osiedla Piramida – dodaje.

W trakcie prac terenowych badacze przede wszystkim pobierają próbki do analiz i wykonują pomiary podstawowych parametrów, na przykład pH, wilgotności, określają pozycję. Za każdym razem próbki po ich zabezpieczeniu są przewożone w woreczkach strunowych do laboratorium. Badania polegają na tworzeniu profili pierwiastkowych (zawartość 20-70 pierwiastków, w zależności od techniki pomiarowej) dla próbek pobranych w różnych lokalizacjach: na przedpolach lodowców i w dolinach lodowcowych. Oznaczana jest zarówno całkowita zawartość pierwiastków, jak i zawartość pierwiastków we frakcji wymywanej kwasami. Badania prowadzone są w kilku równoległych nurtach badawczych, zarejestrowanych w bazie prac realizowanych na Svalbardzie (researchinsvalbard.no).

Cały artykuł na stronie: https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-przemyslaw-niedzielski-chemicy-w-strefie-polarnej

Tekst: Krzysztof Smura

Fot. Adrian Wykrota