Data publikacji w serwisie:

Czworo laureatów konkursu MINIATURA 6

Naukowcy z UAM zdobyli granty w ramach konkursu NCN Miniatura 6.

W sumie badania wstępne, pilotażowe, kwerendy oraz staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne rozpocznie 68 badaczek i badaczy z całej Polski. NCN przeznaczy na to niemal 2,7 miliona złotych.

Lista nagrodzonych:

Dr inż. Adam Tadeusz Glinka z Wydziału Fizyki „Dynamika relaksacji stanów wzbudzonych kompleksów Cu(I) w środowisku fazy amorficznej i krystalicznej”,

Dr Joanna Szpotkowska z Wydziału Biologii „Rola peroksydazy glutationowej 2 w rozwoju ludzkiej trzustki”,

Dr hab. Anna Dmowska z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych „Analiza i wizualizacja przestrzennego rozkładu segregacji i zróżnicowania rasowego z wykorzystaniem metody analizy krajobrazu rasowego”,

Dr Monika Stanisława Skrobańska z Wydziału Chemii „Wpływ podstawników tiouracylu na sposób kompleksowania jonów galu”.

fot. Adrian Wykrota