Data publikacji w serwisie:

Dr Filip Biały w LSE

Z początkiem lutego dr Filip Biały rozpoczął ośmiomiesięczny staż naukowy jako Visiting Fellow w prestiżowej London School of Economics and Political Science (LSE). W trakcie pobytu w brytyjskiej stolicy prowadzić będzie badania we współpracy z uczonymi skupionymi w ramach Department of Government.

Dr Filip Biały jest absolwentem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, a obecnie studentem studiów magisterskich na kierunku Literatura powszechna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej) oraz studiów podyplomowych Przetwarzanie danych – Big Data (Wydział Matematyki i Informatyki). Jego zainteresowania naukowe dotyczą problematyki ideologii, metodologii nauk politycznych, a także powiązań teorii polityki i teorii literatury.

W jaki sposób można otrzymać zaproszenie do instytucji takiej jak LSE?

Zapewne dróg jest wiele i zależą one od dyscypliny naukowej oraz relacji pomiędzy uczelnią polską a zagraniczną. W moim przypadku zaowocowały dość długie, indywidualne starania. Po obronie doktoratu w listopadzie 2017 roku wiedziałem, że kolejnym etapem rozwoju naukowego musi być staż w ośrodku zagranicznym. Ponieważ moje dotychczasowe badania ściśle związane były z anglosaską teorią polityczną, moim wymarzonym krajem do odbycia takiego stażu była Wielka Brytania. Korzystając z pomocy wcześniej poznanych brytyjskich uczonych, złożyłem stosowny wniosek do LSE. Jego rozpatrzenie trwało prawie rok, ale ostatecznie zakończyło się sukcesem.

Jakie badania będziesz prowadzić w czasie stażu?

Jestem członkiem zespołu badawczego, który pod kierunkiem prof. Janusza Wiśniewskiego z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa realizuje projekt na temat relacji ideologii i nauki o polityce. Próbujemy ustalić, w jaki sposób ideologia wyraża się w sposobie konstruowania podstawowych pojęć, którymi posługują się politolodzy. Nie chodzi przy tym o zarzucanie naukowcom, że są stronniczy politycznie, lecz raczej o wskazanie, iż nauka, dążąca do przedstawiania obiektywnego oglądu rzeczywistości, musi nieustannie kontrolować własne założenia poznawcze. W naszych badaniach odwołujemy się do szeregu koncepcji ideologii, a przede wszystkim do zaproponowanej przez Michaela Freedena morfologii pojęciowej, adaptując ją do badania dyskursu naukowego. Jednym z naszych celów jest opublikowanie anglojęzycznego raportu z badań. To przede wszystkim nad nim będę pracować w Londynie.

Cały tekst można przeczytać na Uniwersyteckie.pl

Wywiad przeprowadził Marcin Pera.