Data publikacji w serwisie:

DIH. Cyfrowe narzędzia i usługi dla firm

Stworzony w październiku 2019 r. Digital Iinnovation Hub (DIH) zyskał wspólną nazwę DIH4Future. W ramach projektu działamy zarówno biznesowo, jak i misyjnie. Naszym celem jest przede wszystkim wzrost świadomości technologicznej i gotowości do zmian w przedsiębiorstwach.

Po co DIH?

To, co nas wyróżnia to skupienie nie na technologiach, ale na firmach, w których mogą być one wykorzystane. Chodzi o dotarcie do przedsiębiorstw produkcyjnych, które aby przetrwać, muszą wdrażać rozwiązania cyfrowe. Przede wszystkim, w ramach DIH4Future chcemy edukować pracowników, kierownictwo i właścicieli tych firm poprzez warsztaty, spotkania i webinary. Dlatego skupimy się na tym, w jaki sposób budować kulturę innowacji, jak szukać rozwiązań, jak tworzyć produkty dopasowane do potrzeb klientów. I dopiero w następnym kroku – jak to robić z wykorzystaniem chmury, Internetu Rzeczy, rozszerzonej rzeczywistości, sztucznej inteligencji czy druku 3D.

Podsumowując: celem DIH4Future jest oswojenie z najnowszymi technologiami cyfrowymi, wskazanie ich praktycznych zastosowań i sposobów na ich wykorzystanie. Chodzi również o wyposażenie firm w umiejętności miękkie, takie jak gotowość do ponoszenia ryzyka, dzielenia się wiedzą, szybkiego poszukiwania, kreowania i testowania nowych rozwiązań.

DIH4Future, którego liderem jest PPNT, tworzą cztery uzupełniające się wzajemnie podmioty, dostarczające wsparcie firmom znajdującym się u progu transformacji cyfrowej.

Narzędzie dla firm

W ramach DIH4Future dajemy firmom takie narzędzia, które pomogą im wyjść z post-covidowego kryzysu silniejszymi i sprawniejszymi w działaniu. W tym celu przygotowaliśmy trzy narzędzia do autodiagnozy, na podstawie których zbudujemy eksperckie raporty wspierające transformację przedsiębiorstw.

Więcej informacji na: www.ppnt.poznan.pl