Data publikacji w serwisie:

Dla błękitnego nieba

W październiku ubiegłego roku, Volkswagen Poznań oraz PPNT uruchomiły innowacyjny na skalę polski program popularyzujący wiedzę z zakresu jakości powietrza oraz zmian klimatycznych, oparty o ideę citizen science. w jego ramach, uczniowie 21 szkół z wielkopolski przez cały rok szkolny będą badać jakość powietrza. 3 grudnia 2021 roku, zakończył się pierwszy etap badań terenowych.

Na podstawie analizy danych zebranych podczas pierwszego etapu badań terenowych, możemy stwierdzić, że:

  • Zanieczyszczenia powietrza w postaci pyłów zawieszonych (PM2,5 oraz PM10), w największych ilościach występują przede wszystkim w małych i średnich miejscowościach. Tego typu zanieczyszczenia znajdują się w dużych ilościach w dymie powstającym ze spalania węgla, drewna i innych paliw w indywidualnych piecach, które są wykorzystywane do ogrzewania domów czy przygotowania jedzenia. Najwięcej takich palenisk występuje właśnie w mniejszych miejscowościach, gdzie brakuje sieci centralnego ogrzewania czy kuchni opalanych gazem.
  • Poza zanieczyszczeniami pyłowymi zmierzono również całkowitą zawartość lotnych związków organicznych. Szczególnie duże znaczenie mają one w procesie powstawania wtórnych zanieczyszczeń, w tym ozonu troposferycznego będącego składnikiem smogu w okresie letnim. W trakcie bieżącej sesji pomiarowej nie stwierdzono znaczącego zanieczyszczenia powietrza lotnymi związkami organicznymi.
  • W trakcie badań terenowych uczestnicy projektu zmierzyli również zawartość dwutlenku węgla w atmosferze. Niestety, na skutek spalania paliw kopalnych oraz degradacji środowiska przyrodniczego, stężenie tego gazu nieustannie wzrasta, co skutkuje narastaniem efektu cieplarnianego.

tekst: PPNT

fot. onlyyouqj - pl.freepik.com