Data publikacji w serwisie:

Doktorantki z finansowaniem ID-UB

Doktorantki z Pracowni Ekologii Populacyjnej, Alicja Laska oraz Agnieszka Majer, otrzymały finansowanie w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (ID-UB). Celem finansowania jest wsparcie umiędzynarodowienia badań naukowych prowadzonych w Szkole Doktorskiej UAM.

W ramach projektu Alicja Laska odbędzie dwutygodniowy staż w Van de Peer Lab (Ghent University w Belgii) i będzie realizowała projekt pt. "Unravelling the mystery of simplified morphology in an invasive plant parasite by insight into the organisation of hox gene clusters". Agnieszka Majer zrealizuje dwutygodniowy staż w laboratorium MITE2 kierowanym przez dr Sarę Magalhães (Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes, Uniwersytet w Lizbonie, Portugalia), podczas którego będzie zaangażowana w badania w ramach projektu finansowanego przez ERC pt. "COMPCON – Competition under (niche) construction.