Data publikacji w serwisie:

Doskonałość naukowa nie ma płci

Centrum Badań nad Partycypacja Kobiet w Przestrzeni Publicznej UAM było jednym z partnerów konferencji zatytułowanej ,,Doskonałość naukowa nie ma płci’’. Nazwa konferencji pochodzi od długofalowego programu realizowanego przez Akademię Młodych Uczonych PAN. Na spotkaniu nie zabrakło wybitnych naukowczyń i naukowców z całej Polski, a jego miejscem był Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Aby zrozumieć ideę spotkania trzeba i należy przypomnieć, że AMU PAN prowadziła w ostatnich latach działania na rzecz kobiet w nauce organizując m.in. cykl spotkań „Zostań Badaczką”. Kolejną inicjatywą młodych uczonych jest długofalowy program pod hasłem „Doskonałość naukowa nie ma płci”. Jego inicjatorki i inicjatorzy chcą zwrócić uwagę środowiska na istniejące dysproporcje między kobietami i mężczyznami w nauce oraz potrzebę wypracowania metod, które pozwolą te dysproporcje zmniejszać.

W poznańskim spotkaniu wzięli udział między innymi: prof. Teresa Zielińska, członkini Rady NCN w latach 2018-2022, prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, dr Anna Knapińska z OPI i  prof. Marek Kwiek, dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną oraz prorektorka UAM Katarzyna Dziubalska Kołaczyk.

- Namysł nad koniecznością wyrównywania szans ze względu na płeć pojawił się już sześć lat temu, w chwili, w której startował program ,,Gdy nauka jest kobietą’’. Program zainicjowany przez poprzedniego rektora UAM, prof. Andrzej Lesickiego – przypomniała obecna rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska. – Dzięki temu programowi udało nam się zdiagnozować wiele zjawisk na uniwersytecie stanowiących problem dla kobiet, ale także dla naukowców, którzy rozpoczynają swoje życie naukowe.

Profesor Kaniewska stwierdziła też, że cieszy ją podejmowanie refleksji nad doskonałością naukową w postaci rzeczowej, merytorycznej debaty. – To dzięki niej doskonałość naukowa będzie jeszcze doskonalsza – dodała.

Pierwszą z prelegentek była prof. Teresa Zielińska, jedna z twórczyń raportu NCN ,,Oczami naukowców – równość w nauce.’’ Profesorka omawiając wyniki badań zwróciła uwagę na wiele aspektów mających wpływ na nierówność naukową płci. Mówiła choćby o tym, że kobiety znacznie częściej niż mężczyźni nie występują o granty. Wszystko to z obawy o niewystarczający dorobek naukowy. Znacznie częściej występuje też u nich brak wiary w sukces, za to częściej chcą być kierownikami projektów. Z kolei mężczyźni wolą pracować w zespołach badawczych niż nimi kierować. Powodem jest biurokracja.

Według raportu, kobiety naukowczynie zwracają uwagę na dysproporcję płac, utrudnianie awansu, nieproporcjonalne obciążanie obowiązkami dydaktycznymi i administracyjnymi oraz pomijanie tytułów naukowych w sytuacjach formalnych i nieformalnych. Nadal zdaniem respondentek w pracy występuje często mobbing, zachowania noszące znamiona molestowania seksualnego, dyskryminujące słownictwo czy nadmierne obciążanie obowiązkami osób bezdzietnych a także stosowana wobec nich przemoc werbalna.

Cały artykuł na  stronie: https://uniwersyteckie.pl/nauka/doskonalosc-naukowa-nie-ma-plci

tekst: Krzysztof Smura

fot. Adrian Wykrota